Hino de Suazilândia

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Hino de Suazilândia
Nkulunkulu Mnikati wetibusiso teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00