Hino nacional do Azerbaijão

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Hino nacional do Azerbaijão
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladýn þanlý Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazýrýz!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayraðýnla məsud yaþa!
Üç rəngli bayraðýnla məsud yaþa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuþ məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayraðýný yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müþtaqdýr!
Þanlý Vətən! Þanlý Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00