Hino nacional do Iémen

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Hino nacional do Iémen
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
Raddidihi Wa-a 'idi Wa-a idi
Wa 'Dhkuri Fi Farhati Kulla Shahidi
Wa'Mnahihi Hullalan Min Daw'i Idi
Raddidi Ayyatuha 'D-dunya Nashidi
'Ishtu Imani Wa-hubbi Umamiyya
Wa-masiri Fawqa Darbi Arabiyya
Wa-sayabqa Nabdu Qalbi Yamaniyya
Lan Tara 'D-dunya Ala Ardi Wasiyya.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00