Irã

Hinos

fotos
Traduzir letra para:
  • tradução
Irã Hinos
Sar Zad Az Ufuq Mihr-i Hãwarãn
Furñg-i DÌda-yi Haqq-bãwarãn
Bahman - Farr-i Iman-i Mãst
Payãmat Ay Imãm Istiqlãl. AzãdÌ-naqš-i
Gan-i Mãst
SahÌdãn - PÌcÌda Dar Guš-i Zamãn Faryãd-i Tãn
Pãyanda MãnÌ Wa Gawidãn
GumhurÌ-yi IslãmÌ-i Irãn
Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
  • músicas
Publicidade
00:00 / 00:00