Irlanda ( Polonês )

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Irlanda ( Polonês )
o³nierzami jesteœmy
Zaœlubieni irlandii;
Niektórzy przyszli
Z l¹du pokonuj¹c fale.
Przysiêgli byæ wolnymi
Nigdy wiêcej nasz kraj
Nie bêdzie domem dla despoty lub niewolnika
Tej nocy stajemy na skraju przepaœci
Z powodu irlandii, nadchodzi niedola lub dobrobyt,
Armaty grzmi¹, karabiny strzelaj¹.
Zaœpiewamy ¿o³niersk¹ pieœñ.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00