Suazilândia

Hinos

fotos
Traduzir letra para:
  • tradução
Suazilândia Hinos
Nkulunkulu Mnikati wetibusiso teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.
Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
  • músicas
Publicidade
00:00 / 00:00