Ucrânia (polonês )

Hinos

fotos
Traduzir letra para:
  • tradução
Ucrânia (polonês ) Hinos
Jeszcze Ukraina nie umar³a, ani chwa³a, ani wolnoœæ,
Jeszcze do nas, m³odzi bracia, uœmiechnie siê los.
Zgin¹ wrogowie nasi jak rosa na s³oñcu,
Zapanujemy, bracia, w naszym kraju.

Duszê, cia³o poœwiêcimy dla naszej wolnoœci,
Poka¿emy, bracia, ¿e jesteœmy z kozackiego rodu.
Duszê, cia³o poœwiêcimy dla naszej wolnoœci,
Poka¿emy, bracia, ¿e jesteœmy z kozackiego rodu.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
  • músicas
Publicidade
00:00 / 00:00