Hino nacional dos Comores

Hinos

foto do artista Hinos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Hino nacional dos Comores Hinos
I béramu isi pépéza
i nadi ukombozi piya
i daula ivénuha
tasiba bu ya i dini voya trangaya hunu Komoriya
Narikéni na mahaba ya huveindza ya masiwa

yatruwasiwa Komoro damu ndzima
wasiwa Komoro dini ndzima
Ya masiwa radzali wa
ya masiwa yarileya
Mola né ari sayidiya
Narikéni ha niya
riveindzé uwataniya
Mahaba ya dine na duniya.
I béraba ya huveindzar ya masiwa.

mu isi pépéza
rang mwési sita wa Zuiye
i daula ivénuha
zisiwa zatru zi pangwi ha
Maoré na Nzuani, Mwalina Ngaziya
Narikéni na mahaba.


Denunciar conteúdo inapropriado
play vídeo adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00